Пажња! Повећано страдање деце у саобраћају!

Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника смрти деце у свету. Страдање деце на било који начин, а посебно у ситуацији коју је могуће спречити представља огроман ударац за породицу, а на тај начин и за читаву заједницу.abs leskovac2_v

У протекле четири године, од 2010. до 2013, број погинуле деце у саобраћају у Републици Србији је у непрекидном смањењу. Овакво стање последица је бројних активности које су реализоване како би се повећала безбедност деце у саобраћају. Ипак, алармантан податак добијен је анализом стања из првог тромесечја 2014. године. Наиме, у прва три месеца ове године, у саобраћају на путевима погинуло је четворо деце, у односу на једно погинуло дете у истом периоду прошле године. Према доступним подацима, овакав трагичан биланс на првом месту је последица изражене непажње и непоштовања прописа од стране возача моторних возила, као и неправилног превоза деце у возилу од стране родитеља или других одраслих особа. У том смислу, неопходно је скренути пажњу свим учесницима у саобраћају на кључне пропусте које праве и тако угрожавају животе наших најмлађих.pazljivko

На првом месту, неопходно је да возачи схвате дечију природу, односно чињеницу да деца нису довољно развијена, како физички, тако ни психички. Зато је неопходно да се сви возачи адекватно припреме приликом наиласка на зоне где се могу очекивати деца, да смање брзину и повећају опрез. На родитеље и све остале возаче апелујемо да децу правилно превозе у сигурносним седиштима, односно везују сигурносним појасoм и тако избегну да у случају наглог кочења и саобраћајних незгода деца задобију повреде. Поред тога, веома је важно да се деци редовно посвећује пажња у смислу учења правилног понашања, али и дају позитивни примери у погледу поштовања саобраћајних прописа од стране родитеља и других одраслих.

Агенција за безбедност саобраћаја је од почетка рада препознала важност саобраћајног образовања деце, почев од најмлађег узраста. Из тог разлога, 2011. године покренута је кампања „Пажња сад!“, кроз коју се деци на сликовит и интерактиван начин преносе основна знања из саобраћаја и формирају исправни ставови и за касније доба у животу.abs pozega2_v

Само од почетка ове школске године, широм Србије одржан је саобраћајно-образовни час за више од 10.000 малишана и подељено више десетина хиљада комада различитих образовних и промотивних материјала. Ипак, иако се безбедности деце посвећује све већа пажња, овакво повећање броја погинуле деце захтева мобилисање свих сегмената у систему безбедности саобраћаја. Свакако да је један од најделотворнијих начина да се ова тема додатно истакне и значајније укључивање медија који својим утицајем могу у великој мери допринети подизању свести о важности поштовања прописа и заштити малишана у саобраћају.