АГЕНЦИЈA ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – УПОТРЕБA СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА НА ПРЕДЊЕМ И ЗАДЊЕМ СЕДИШТУ

Према најновијим истраживањима проценат коришћења појасева у аутомобилима за 2014. годину у Србији износи 70% на предњем седишту, и свега 4% на задњем седишту. У Немачкој је проценат употребе на предњем седишту 98%, у Француској 98%, а у Шведској 98%.safety belt 1

Развијене земље које су успоставиле ефикасан и одржив систем управљања безбедношћу саобраћаја налазе се на самом врху лествице по употреби основних система заштите у возилу, док се Србија налази на самом дну лествице.

Сигурносни појасеви, ваздушни јастук и дечија ауто-седишта су основни систем заштите возача и путника у возилу. Од 2006. године у свим државама ЕУ употреба појаса је обавезна, и то на свим седиштима на којима су уграђени појасеви. Када дође до саобраћајне незгоде, основни задатак заштитног система –  појаса или дечијег ауто-седишта јесте да задржи тело везано у седишту и тиме умањи повреде по тело човека или детета.

Невезан путник на задњем седишту посебно је опасан јер приликом судара угрожава и себе и друге у возилу. Употребом сигурносног појаса ове последице је могуће избећи.images

У Извештају Светске здравствене организације наводи се да коришћење сигурносног појаса на предњим седишту, смањује ризик од смртног страдања за 40-50%, док за путнике на задњем седишту тај проценат износи између 25-75%.

Истраживања у свету су такође показала да постоји веза између процента употребе сигурносних појасева и броја погинулих лица, што значи да се повећањем процента употребе сигурносних појасева смањује број погинулих у саобраћајним незгодама.

mercedes-benz-rear-active-seat-belt-buckle_100381257_l

У Србији је у 2013. години у првих 11 месеци погинуло 597 лица, а у 2014. години је у истом периоду погинуло 484 лица, што представља смањење од 18,9%.

Већи проценат употребе сигурносних појасева ће смањити број погинулих у саобраћајним незгодама. Смањимо број погинулих.