Агенција за безбедност саобраћаја – Aнализa података о структури погинулих лица

Агенција за безбедност саобраћаја – Aнализa података о структури погинулих лица

19/07/2015 Off By admin@mobilpublic

Агенција за безбедност саобраћаја је спровела детаљну анализу података о структури погинулих лица, према старости и полу, у саобраћајним незгодама које су се догодиле у Републици Србији у периоду од 2010. до 2014. године.10524669_930317140358233_3605923585970837675_n

У периоду од 2010. до 2014. године погинуло је укупно 3265 лица у саобраћајним незгодама. У односу на старост учесника у саобраћајним незгодама, највећи ризик од смртног страдања у саобраћају имају млади, старости од 20-24 године.

Млади у саобраћајним незгодама углавном гину у својству путника и возача у путничком аутомобилу. Овакви резултати се могу довести у везу са краћом дужином возачког стажа (припремљеност за учешће у саобраћају, искуство, знања), али и са ставовима, психофизичким стањем, способностима и сл.

Резултати анализа која је спровела Агенција за безбедност саобраћаја указују на то да су мушкарци много већи проблем са аспекта безбедности саобраћаја од жена. Жене чине 51% укупног становништва Републике Србије, али Мушкарци чине 78% погинулих у саобраћајним незгодама у Србији.11665527_955814814475132_6983649833561213605_n

Мушкарци имају три пута већи ризик смртног страдања у саобраћају од жена. Резултати ранијих истраживања показују да разлике у ризику смртног страдања мушке и женске популације постоје и када се узме у обзир чињеница да мушкарци учествују више у саобраћају (посебно као возачи) од жена. Осим што учествују у већем броју саобраћајних незгода, мушкарци прву саобраћајну незгоду доживе раније у својој возачкој каријери, чешће су од жена узрочници  саобраћајних незгода и више су склони ризичним понашањима у вожњи, посебно што се тиче прекорачења брзине. Мушкарци су више изложени ризику од судара при великој брзини, док су жене чешће заступљене у сударима који произилазе из лоше процене ситуације у саобраћају. Жене у просеку учине мање саобраћајних прекршаја и учествују у мањем броју саобраћајних незгода од мушкараца.

Мушкарци чине 81% свих младих погинулих у саобраћајним незгодама у Србији. Ризик страдања у саобраћају је четири пута већи за младе мушкарце него за младе жене.

Мушкарци су у саобраћајним незгодама највише погинули у својству возача путничког аутомобила (31%), а жене у својству пешака (43%) и путника у путничком аутомобилу (36%). 11694937_955763621146918_7542983189978839802_n

Сваки четврти погинули учесник у саобраћају је лице старије од 65 година. Када се нађу у саобраћају, лица старија од 65 година, имају за 50% већу вероватноћу да доживе саобраћајну незгоду у којој ће смртно страдати од просечног ризика за остатак популације становништва у Србији.  Лица старија од 65 година највише смртно страдају у својству пешака. Овакви подаци се могу довести у везу са опадањем психомоторних способности старијих лица, али и чињеницом да су приликом оваквих врста судара најслабије заштићени, остварују директне контакте са возилима која имају велике брзине и енергију. Важно је уочити да старија лица више смртно страдају у саобраћају у својству бициклиста него возача путничког возила.

Детаљну анализу страдања у саобраћајним незгодама према старости и полу учесника у саобраћају можете преузети на сајту Агенције за безбедност саобраћаја http://www.abs.gov.rs/pregledni-izvestaji.10984626_915584305164850_8280413271437378425_n

У оквиру закључака 5. редовног заседања радне групе за безбедност саобраћаја земаља Југоисточне Европе (SEETO) у организацији Европске комисије у Бриселу, које је одржано у јуну 2015. године Република Србија и Агенција за безбедност саобраћаја су препознати као примери добре праксе и лидери у региону у области управљања безбедношћу друмског саобраћаја, развоја база података и анализа  обележја безбедности саобраћаја. Закључке можете преузети на интернет адреси http://www.seetoint.org/library/meetings/wg/.