Агенција за безбедност саобраћаја – Испитивање возила преправљених за погон електричном енергијом

Како су у више наврата објављивани текстови у медијима на тему испитивање возила која су преправљена уградњом уређаја и опреме за погон возила електричном енергијом, као и о  наводним проблемима које имају власници таквих возила дајемо следеће саопштење:

Возило које се преправља, пре пуштања у саобраћај, мора се испитати да ли је безбедно за учествовање у саобраћај, односно да ли је преправљено у складу са правилима струке и прописаним условима.elektricni-automobil-foto-m-djordjevic-2-670x446

Област испитивања преправљених возила је уређена Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о испитивању возила. Законом је прописано да је, пре започињања преправке на возилу, потребно сачинити техничку документацију о преправци коју одобрава Агенција за безбедност саобраћаја. Овакво законско решење је предвиђено, између осталог, како се власници возила не би упуштали у финансијске трошкове за преправке које нису  у складу са позитивним прописима, односно правилима струке.amss ev 111

Из наведених разлога од представника организација овлашћених за испитивање возила и министарства надлежног за послове саобраћаја и Министарства унутрашњих послова формирана је комисија, која има задатак да сагледа захтеве власника возила преправљених уградњом уређаја и опреме за погон возила електричном енергијом, да им укаже на недостатке у достављаној техничкој документацији, као и да укаже шта ће све бити потребно испунити приликом испитивања таквих возила.

Агенција за безбедност саобраћаја подржава идеје и иницијативе да се возила учине економичнијим, али само ако су такве преправке у складу са Законом, односно не угрожавају безбедност учесника у саобраћају.